دیالکتیک دین و خشونت در تورات
54 بازدید
محل نشر: معرفت/شماره 88/سال 84
نقش: مترجم
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تحلیل هویّت یهود بدون توجه به ریشه خشونت آن به شیوه اسرائیلی ـ صهیونیستی‏اش در عصر حاضر، امکان‏پذیر نیست. همچنین بدون افشای اصالت توراتی و تلمودی آن ـ که تشکیل‏دهنده اصول معرفت‏شناختی حاکم بر شیوه‏های رفتاری گروه‏های یهودی است و به واکنش‏های آنان جهت می‏دهد ـ نمی‏توان به بررسی شخصیت یهود پرداخت. اگر اندیشه یهود را از طریق تجلّیات آن در گفتمان تورات رایج در میان آنان بررسی کنیم، شگفت‏زده می‏شویم. این امر به سبب آراء و نظریاتی است که جامه تقدّس پوشیده و مدّعی‏اند که منشأ آسمانی دارد، در حالی که چیزی جز تعصّب و عناد و کینه نیست و صرف‏نظر از جعلی یا غیر جعلی بودن آن، در اندیشه و اعتقاد هر ملتی نامتعارف و غیرمعمول می‏نماید.